Hjelpemidler

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne pga. sykdom, skade eller normal aldring.

Har du redusert funksjonsevne anbefales det at du tar kontakt med ergoterapitjenesten i kommunen. Der kan du få hjelp til å kartlegge behovet og evt. søke om hjelpemidler samt følge opp dette i etterkant.

Varig lån

Det må være en varig (over 2 år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler gjennom NAV.

Kortvarig lån

Har du et kortvarig eller midlertidig behov for hjelpemidler, kan du få låne hjelpemidler fra kommunalt hjelpemiddellager.

Utvalget av hjelpemidler er stort. På hjelpemiddeldatabasen.no er mange av de samlet. Vær oppmerksom på at NAV ikke dekker alle hjelpemidlene som ligger i denne databasen. Det er i tillegg kriterier for hvilke hjelpemidler man kan få.

Kommunens hjelpemiddellager for korttidslån har kun de mest vanlige hjelpemidlene.

Ved behov for hjelpemidler – ta kontakt med kommunens ergoterapeut eller evt. en av kommunefysioterapeutene.

Ergoterapeuten: Telefon 48 89 83 69

Henvendelser til de kommunale fysioterapeutene:
Fysioterapi for voksne: Telefon 47 48 90 64
Fysioterapi for barn: Telefon 45 63 37 55

Pris: Ved korttidslån tilkommer en egenbetaling på kr 100,-/mnd.

Kontakt oss

Ergoterapeut i Eidskog
Telefon 48 89 83 69