Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og offentlig helsemyndighet etter helselovgivningen.

Kommuneoverlegen koordinerer, tilrettelegger og leder det samfunnsmedisinske arbeidet i kommunen. I Eidskog kommune er Jan-Øyvind Lorgen kommuneoverlege.

Kontakt oss

Jan-Øyvind Lorgen
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 62 83 37 50