Krisesenter

Krisesenteret yter hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn.

Krisesenteret er lokalisert på Kongsvinger. Hovedmålet med krisesenteret er å yte hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn.

Kontakt Glåmdal krisesenter på telefon 91 76 21 07 eller e-post post@giks.no

Glåmdal krisesenter arbeider for å synliggjøre og bekjempe privat vold gjennom:

  • informasjonsarbeid
  • å påvirke offentlige myndigheter til å ta ansvar-både sentralt og lokalt
  • å ha en aktiv dialog med NAV, kommunalt barnevern og andre samarbeidspartnere
  • medvirke til et konstruktivt samarbeid med andre krisesentertilbud

Eidskog kommune har ikke eget krisesenter, men er organisert i et interkommunalt samarbeid med Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger.