Stor skogbrannfare!

Klikk for stort bildeDet er meldt stor skogbrannfare på oransje nivå i helgen Østafjells, men lokalt for Eidskog kommune går vi i helgen helt opp på rødt nivå etter skogbrannfareindeksen.

Det er det høyeste nivået og vi ber om at dere er meget varsomme når det gjelder ild og risiko for gnistdannelse.

For mer info se mer på www.varsom.no og https://skogbrannfare.met.no/

Krisesenter

Krisesenteret yter hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn.

Krisesenteret er lokalisert på Kongsvinger. Hovedmålet med krisesenteret er å yte hjelp til voldsutsatte kvinner, menn og deres barn.

Kontakt Glåmdal krisesenter på telefon 62 81 80 88 eller e-post post@giks.no

Glåmdal krisesenter arbeider for å synliggjøre og bekjempe privat vold gjennom:

  • informasjonsarbeid
  • å påvirke offentlige myndigheter til å ta ansvar-både sentralt og lokalt
  • å ha en aktiv dialog med NAV, kommunalt barnevern og andre samarbeidspartnere
  • medvirke til et konstruktivt samarbeid med andre krisesentertilbud

Eidskog kommune har ikke eget krisesenter, men er organisert i et interkommunalt samarbeid med Åsnes, Sør-Odal, Grue, Eidskog og Kongsvinger.

Til toppen