Miljørettet helsevern i Eidskog

Barn hopper fra brygge og bader i sjøen - Klikk for stort bilde J. Thorkildsen

 

 

Miljørettet helsevern består av kommuneoverlege Jan Øyvind Lorgen og helse- og miljøkonsulent Jenny Thorkildsen.

Miljørettet helsevern utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven og røykeloven med tilhørende forskrifter. 

Vi har blant annet følgende oppgaver:

  • Gir uttalelse til arealplaner og andre kommunale planer, beredskapsplaner/smittevernplaner
  • Gir godkjenning og fører tilsyn med barnehager og skoler etter bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
  • Fører tilsyn og gir veiledning med offentlige badeanlegg og bassengbad etc.
  • Fører tilsyn og gir veiledning om forebygging av legionellasmitte
  • Fører tilsyn med skadedyrkontroll
  • Fører tilsyn med campingplasser, leirsteder og asylmottak etc.
  • Fører tilsyn med solstudioer, frisør- og hudpleiesalonger, tatovering- og hulltakingsvirksomheter
  • Håndterer klage- og saksbehandling i forhold til miljømessige forhold som påvirker helsen som for eksempel støy, luktproblematikk, bruk av slam og dyrehold til hygienisk ulempe(omgivelseshygiene)
  • Gir råd vedrørende radon og inneklima
  • Overvåker vannkvalitet og hygieniske forhold ved badeplasser

Dersom det oppstår forhold som kan medføre en helsefare eller er til helsemessig ulempe utover det som normalt kan aksepteres fra en eller flere miljøfaktorer kan miljørettet helsevern kontaktes.

Vi har kontortid på Eidskog helsetun på torsdager.

Kontakt oss

Jenny Thorkildsen
Helse- og miljøkonsulent
E-post
Telefon 48 88 20 58
Jan-Øyvind Lorgen
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 62 83 37 50