Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Kriseteamet er et fagteam som yter psykososial førstehjelp, omsorg og støtte i kriser, ulykker og katastrofer. Med krise eller krisesituasjon menes dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan svekke egen fungering i hverdagen.

 

Hva kan kriseteamet bidra med?

Kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd ulykker og kriser. Teamet gir psykisk førstehjelp, vurderer ditt hjelpebehov, og formidler kontakt med andre instanser/helsetjenester.

 

Hvordan får man hjelp fra kriseteamet?

Psykososialt kriseteam kan utkalles av kommunens ledelse, legevakten eller politiet.

 

Ved behov for hjelp fra kriseteamet:

Ta kontakt med Kongsvinger interkommunale legevakt, tlf. 116 117.