Idrettsrådet i Eidskog

Unger som spiller fotball og en keeper som fanger ballen - Klikk for stort bilde Mostphotos.no

   

Idrettsråd generelt:

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.

Les mer om idrettsforbundet og idrettsråd på idrettsforbundet.no

Idrettsrådet i Eidskog består av:

Eric Anthony K. Utgården            eaku@outlook.com

Stian Sundal                                      stiansundal@gmail.com

Anne-Hege Sølverud                     Ahsolverud@gmail.com

Mona Therese Nilsen                    m-tnilse@online.no

Solfrid Brenna                                  solfrid@eidskogfotball.no

Oversikt over reserverte halltider for 2. halvår 2023: 

 

Ny søknadsrunde med frist 1. november 2023 for halltider 1. halvår 2024.