Idrettsrådet i Eidskog

Unger som spiller fotball og en keeper som fanger ballen - Klikk for stort bilde Mostphotos.no

   

Idrettsråd generelt:

Alle idrettslag skal ifølge Idrettsforbundets (NIF) lovverk være medlem av et idrettsråd. Idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i kommunen, og det er mulig med samarbeid mellom flere kommuner for å danne et "interkommunalt" idrettsråd. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen.

Les mer om idrettsforbundet og idrettsråd på idrettsforbundet.no

Idrettsrådet i Eidskog består av:

Eric Anthony K. Utgården - eaku@outlook.com
Stian Sundal - stiansundal@gmail.com
Anne-Hege Sølverud - Ahsolverud@gmail.com
Mona Therese Nilsen - m-tnilse@online.no
Solfrid Brenna - solfrid@eidskogfotball.no

Oversikt over reserverte halltider for 1. halvår 2024