Bautaer og minnesmerker i Eidskog

Børlibyste foran En dikters bolig ved Eidskog rådhus - Klikk for stort bilde

   

Fredsmonumentet på Morokulien

Fredsmonumentet på grensen mellom Sverige og Norge  - Klikk for stort bilde

 

Reist i 1914, etter norsk/svensk initiativ, 100 år etter 1814 og hundre år med fred mellom våre to land.

Mer enn 12.000 mennesker var samlet ved innvielsen!

Rundt monumentet ligger Fredsriket Morokulien, skapt gjennom et svensk/norsk radioprogram i 1959 ved programlederne Lennart Hyland og Leif Rustad.

 

Nettside om fredsmonumentet og Interregprosjektet "Mötesplats Fredsplatsen Morokulien". 

 

Fredsklokken i Fredsparken på Morokulien

Fra innvielse av fredsklokka - Klikk for stort bilde Bjørn Karsten Lien Inne i Fredsparken ble det i 2014 oppført en Fredsklokke. Dette er è n av tre fredsklokker med en spesiell historie, hvorav de to andre henger på Voksenåsen i Oslo, og i kommunen Hwacheon på grensen mellom Sør-/ og Nord-Korea. Der heng er den sammen med mange andre klokker i Peace Bell Park.

 

Oberst Krebs bauta

Oberst Krebs bauta på Skotterud - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Til minne om oberst Krebs sin innsats i krigen mot svenskene i 1814. En bauta befinner seg i Skotterud sentrum, den andre nær Matrand stasjon.

Olavssteinen

Olav den Hellige risset inn i stein - Olavssteinen - Klikk for stort bilde  

Til minne om Hellige Olav, som marsjerte gjennom bygda på vei til Gardarike i 1028. Amatørarbeid fra Lørdagsbakka inne på Hesbølskogen fra 1921. 

Følg skogsbilvegen som går mellom Hesbøl og Ilag. Fra Hesbøl: et par km mot Ilag, stien tar av vegen i nordlig retning etter et par kilometer.

Olavskorset

Olavskorset ved Matrand - Klikk for stort bilde  

Avduket i 2000 på Matrand, til minne om pilegrimene til Nidaros i Middelalderen (Olsokdagen).

 

Skogsarbeideren

Statue av skogsarbeideren - Klikk for stort bilde

 

Yrkesminnesmerke  ved FV-21, Buvika, Vestmarka. Laget av Arne Durban. Bautaen er en gave fra søsknene Buviken og reist i 1988.

 

Glassblåseren

Statue av glassblåser ved Magnor - Klikk for stort bilde

 

Glassblåseren, ved de to innkjørslene fra RV2 til Magnor. Laget av Urpo Granat, Arvika.

 

Tre bautaer til minne om svenskekrigene i 1808 og 1814

Bautaene ved Skotterud og Matrand minnes 1814, Jerpset-bautaen 1808.


Børli-byste

Til minne om lyrikeren Hans Børli (1918 - 1989).
Byste 1: (foran Eidskog rådhus) laget av Arne Durban.
Byste 2: (i Oppistun Børli) laget av Svein Thore Kleppan.
Byste 3: (i Eidskog rådhus) laget av Klaus Kristoffersen.