Opplysning, råd og veiledning

NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysning, råd og veiledning utover sitt eget fagområde. Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Du har rett til tjenesten uavhengig om du allerede er i en vanskelig livssituasjon eller om du mottar andre tjenester fra NAV.

Gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan du få råd og veiledning om din privatøkonomi på ditt lokale NAV-kontor. Du kan også ringe NAV økonomi og gjeldsrådgivning på 55 55 33 39 for å få generelle råd på telefon.

Søknadsskjema

Du finner søknadsskjema for tjenesten opplysning, råd og veiledning her (PDF, 152 kB)
Du finner også søknadsskjema hos ditt lokale NAV-kontor.

Mer informasjon

Les mer om opplysning, råd og veiledning nav.no
Les mer om økonomi og gjeldsrådgivning nav.no