Arealoverføring

Skal du overførere større arealer mellom to tilstøtende boligeiendommer, kan arealoverføring være en aktuell prosedyre.

 

Målgruppe

Eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie.
 

Arealoverføring er ikke aktuelt om det ønskes overført areal fra en landbrukseiendom til en boligeiendom. I slike tilfeller må man søke om fradeling av en ny grunneiendom.

 

Kontakt oss

John Wirkola Dirksen
Leder for kommuneskogen
E-post
Telefon 62 83 36 73