Grensejustering

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles, eksisterende grense. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives. For overføring av større områder, se arealoverføring.

Grensejustering

Kontakt oss

Jens Patrick Repshus
GIS-ansvarlig/matrikkelfører
E-post
Telefon 62 83 36 81
John Wirkola Dirksen
Saksbehandler kart og oppmåling
E-post
Telefon 62 83 36 73
Til toppen