Grensejustering

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles, eksisterende grense. En grensejustering krever at det foretas en oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives. For overføring av større områder, se arealoverføring.

Du kan avtale tid med saksbehandler her

Kontakt oss

John Wirkola Dirksen
Leder for kommuneskogen
E-post
Telefon 62 83 36 73
Mobil 48 95 32 38