Sammenslåing

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer.

 

Målgruppe

Personer som er hjemmelshavere (har grunnbokshjemmel) til mer enn én eiendom eller mer enn én festegrunn.

Du kan avtale tid med saksbehandler her

Kontakt oss

John Wirkola Dirksen
Leder for kommuneskogen
E-post
Telefon 62 83 36 73
Mobil 48 95 32 38