Eidskog Boligstiftelse

Eidskog Boligstiftelse ble stiftet i 1970 av Eidskog kommune og Eidskog pensjonistforening. Stiftelsen er selvstendig og er ikke en del av kommunen.

Formålet er å erverve og oppføre boliger for utleieformål, fortrinnsvis til eldre, ungdom og funksjonshemmede bosatt i Eidskog kommune, de siste 2 år.

Søknader sendes stiftelsen eller Eidskog kommune. Det er kommunens tildelingskontor som i all hovedsak avgjør hvem som tildeles bolig etter søknad. Stiftelsen har om lag 120 boliger til utleie, fordelt på Matrand, Skotterud og Magnor.


Spørsmål kan rettes til eidbolig@outlook.com  eller mbtl nr. 950 06 563 (10-14)

Til toppen