Nydyrking og drenering

Foretak som eier eller leier jordbruksareal som tidligere er grøftet, kan søke om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til eier av jordbruksareal som leies ut. For planerte arealer kan det i tillegg gis tilskudd til arealer som ikke tidligere er grøftet.

Nydyrking

Drenering

  • Søknad om tilskudd til drenering finner du her, og du finner også informasjon om hvordan du søker om tilskudd ved å bla lengre ned på siden. Der finner du flere instruksjonsvideoer til hvordan man bruker AGROS via Altinn. Instruksjon og informasjon om drenering finner du her (PDF, 132 kB)
  • Søknadsskjema for tilskudd til drenering finner du her
  • Informasjon om hvordan registrere kontonummer i AGROS finner du her (PDF, 58 kB)