Landbruksnæring

Ønsker du å satse på tradisjonelt landbruk, eller ønsker du å etablere en tilleggsnæring på gården? Her er litt informasjon om hvordan komme i gang.

Hvorfor er næringsutvikling i landbruket viktig?

Næringsutvikling knyttet til landbrukseiendommer står sentralt i den norske landbrukspolitikken. Det skal stimuleres til:

Videreutvikling innen tradisjonelt landbruk, rekruttering, småskala matproduksjon, reiseliv, grønn omsorg, småskalapreget næringsutvikling, utvikling av lokalsamfunnet. Kommunen skal bidra til satsing på disse områdene, noe som kan gi et bredt spekter av tilbud. 

Hva kan kommunen bidra med?

Kommunen er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge, som forvalter de økonomiske tilskuddsordningene for de som eier landbrukseiendom. 

Du kan lese mer om hva Innovasjon Norge kan tilby her: 

Se hvordan du kan søke om finansiering for tilleggsnæring 

Se hvordan du kan søke om finansiering for tradisjonelt landbruk