Bufdirmidler til barn og unge i Eidskog kommune 

Pixabay

Eidskog kommune har etter søknad mottatt midler fra Bufdir til tre ulike formål. Dette gjelder opprettelse av fritidsklubb på Ungdommens hus, innkjøp og vedlikehold av utstyr til BUA og et bidrag til den kommunale utstyrs-og kontingentkassen. 

Fritidsklubbtilbud startes opp på Ungdommens hus nå i slutten av oktober. I første omgang for ungdomsskoleelever. 

Eidskog kommune er knyttet til den nasjonale BUA-ordningen for utlån av sports-, frilufts- og aktivitetsutstyr. Tilbudet gjør det enklere for barn og unge å prøve flere og mer varierte aktiviteter, uten å øke forbruket. Fra november vil det bli noen endringer i åpningstida på BUA. Nærmere informasjon kommer.   

Kommunens utstyrs-og kontingentkasse har de senere årene fått flere og flere søknader. Nå får enda flere barn og unge støtte til deltakelse i fritidsaktiviteter.