Fylkesveg 21 ved Tobøl Bad i Eidskog - Redusert framkommelighet fra uke 31 i 2023

FV 21 ved Tobøl Bad - Klikk for stort bilde

 

Undergangen under fylkesveg 21 ved Tobøl bad skal byttes. Arbeidet vil pågå fra uke 31 i 2023

Det er redusert fremkommelighet ved Tobøl Bad, omkjøringsveg blir etablert ved idrettsplassen på Tobøl. 

Les mer om arbeidet på innlandetfylke.no

Trafikantene oppfordres av hensyn til egen og andres sikkerhet å følge anvisningene gjennom anleggsområdet.