Høring - Lokale forskrifter i henhold til ny opplæringslov - høringsfrist 10.08.2024

Trygg Trafikk

Eidskog kommune sender med dette på høring forslag på lokale forskrifter for SFO (ny lov § 4-5), målform i skolene (ny lov § 15-2) og skoleruta 2024/2025 i Eidskog kommune (ny lov §14-1).

Høringsdokumenter:

 

Høringssvarene sendes til postmottak@eidskog.kommune.no og merkes med ref.nr. 24/966. Høringsuttalelsene blir offentlige, som vedlegg i videre saksgang rundt fastsettelse av lokale forskrifter.

Høringsfrist: 10.08.2024