Høring - Nytt veinavn Skjærvangen hyttefelt

Det er regulert og utbygging i gang ved Skjærvangen hyttefelt. Derfor trenger vi å opprette veinavn på veiene som er i dette hyttefeltet.

Kartutsnitt - Skjærvangen hyttefelt - Klikk for stort bildeKartutsnitt - Skjærvangen hyttefelt

Som det vises av kartutsnittet, er det opparbeidet en vei fra Vestmarkavegen ned mot Akkevika der veien går videre mot Erterudneset og deler seg opp mot Jussitjennet og utover Knappertneset.

Det har kommet forslag fra utbygger og videre forslag fra kommunen om hva disse veiene kan hete.

Fra Vestmarkavegen og gjennom hyttefeltet er det forslag om Erterudvegen. Stikkveien opp mot Jussitjennet er forslaget Jussivegen, og stikkveien ned Knappertneset har forslaget Knappertvegen.

Den siste veistubben fra innkjøringen til hyttefeltet og ned mot Akkevika har kommunen kommet med forslaget Akkevegen. Dette for at det er den eneste gjenstående veien som blir uten veinavn i dette området, og i reguleringsplanen er det regulert for småbåtanlegg/badeplass her.
Her er en brosjyre med veiledning fra Språkrådet om navnsetting av gater og veier. 
Språkrådet - navnsetting av gater og veier

Godt begrunnede forslag eller innspill kan du sende på e-post til  postmottak@eidskog.kommune.no 
eller pr post til Eidskog Kommune Postboks 94, 2231 Skotterud merket med "Skjærvangen hyttefelt".

Høringsfristen er 10. mai 2024.