Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester innen habilitering og rehabilitering.

Tildelingskontoret utarbeider individuell plan og er koordinator. Tildelingskontoret mottar og behandler alle søknader om tjenester i kommunens virksomhet Helse.

Kontakt oss

Gina Hamletsen
Saksbehandler, Tildelingskontoret - Koordinerende enhet
E-post
Telefon +47 62 83 36 92
Malin Olsson
Saksbehandler Tildelingskontoret - Koordinerende enhet, demenskoordinator
E-post
Telefon +47 62 83 36 92
Tone Taugbøl
Saksbehandler, Tildelingskontoret - Koordinerende enhet
E-post
Telefon +47 62 83 36 54
Monica Åsberg
Leder Psykisk helse- og rustjeneste
E-post
Telefon +47 62 83 38 74
Solfrid Brenna
Saksbehandler tildelingskontoret
E-post
Telefon +47 62 83 36 29
Til toppen