Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester innen habilitering og rehabilitering. 

Med bakgrunn i reduksjon av fagpersoner på kommunens tildelingskontor og et stadig større krav til forsvarlig saksbehandling, innføres det telefontid på kommunens tildelingskontor fra 01.02.23.

Det bes om at følgende telefonnummer benyttes: 48 99 92 78

Telefon på hverdager: kl. 09.00 – 11.00

Du kan også henvende deg til tildelingskontoret på e-post: tildeling@eidskog.kommune.no

Ved ønske om fysisk møte bes det om at det avtales tid for dette.

Tildelingskontoret utarbeider individuell plan og er koordinator. Tildelingskontoret mottar og behandler alle søknader om tjenester i kommunens virksomhet Helse.

Kontakt oss

Malin Engebråten
Saksbehandler tildelingskontoret
E-post
Telefon 62 83 36 29
Mobil 94 02 98 97
Malin Olsson
Saksbehandler Tildelingskontoret - Koordinerende enhet, demenskoordinator
E-post
Telefon 62 83 36 92
Mobil 48 99 76 95
Gina Hamletsen
Saksbehandler, Tildelingskontoret - Koordinerende enhet
E-post
Telefon 62 83 36 92
Mobil 48 99 76 94
Solfrid Brenna
Saksbehandler tildelingskontoret
E-post
Telefon 62 83 36 29
Mobil 94 02 98 97
Tone Taugbøl
Saksbehandler, Tildelingskontoret - Koordinerende enhet
E-post
Telefon 62 83 36 54
Mobil 48 99 92 78