Tildelingskontoret

Tildelingskontoret er ansvarlig for å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere som har behov for langvarige og koordinerte tjenester innen habilitering og rehabilitering.

Tildelingskontoret utarbeider individuell plan og er koordinator. Tildelingskontoret mottar og behandler alle søknader om tjenester i kommunens virksomhet Helse.

Tildelingskontoret

Kontakt oss

Gina Hamletsen
Saksbehandler
E-post
Telefon 62 83 36 92
Mobil 489 97 694
Malin Olsson
Saksbehandler og Demenskoordinator
E-post
Telefon 62 83 36 92
Mobil 489 97 695
Tone Taugbøl
Saksbehandler
E-post
Telefon 62 83 36 54
Mobil 414 11 053
Monica Åsberg
Leder
E-post
Telefon 62 83 38 74
Mobil 400 34 594
Solfrid Brenna
Saksbehandler
E-post
Telefon 62 83 36 29
Mobil 940 29 897
Til toppen