Fjernvarme

Eidskog kommune eier Varmesentralen lokalisert på Matrandveien, Skotterud, på samme tomt som Eidskog Stangeskovene AS har virksomhet. Sentralen produserer fjernvarme med bio-brensel i form av bark og flis og leverer til store deler av sentrumsområdene på Skotterud. Det seneste boligområdet som er tilknyttet fjernvarmenettet er Nystuen-feltet, lokalisert på Kristine Korsmo veg, Skotterud.

Priser, tekniske krav og leveringsbetingelser:

Kostnader for etablering fjernvarme til et hus består av en tilknytningsavgift, som er lik med faktiske kostnader for påkobling til fjernvarmenettet. Mer informasjon om leveringsbetingelser finner du her (PDF, 223 kB), samt informasjon om tekniske krav her (PDF, 367 kB)

De løpende kostnadene for fjernvarme kan sammenlignes oppbyggingen av strømprisen, med fast årlig avgift (nettleie) og rørlig pris for forbruk (kWh), se energilovforskriften § 5-5.