Skogbruk

Skogsmaskin i drift - Klikk for stort bilde Arne Tommy Persson

Eidskog er en stor skogbrukskommune. 75% av arealet er dekket av produktiv skog. Grana trives best og kvaliteten på den er så god at det her vokser noe av landets flotteste grantømmer.

Årlig hogges det ca.130 000 m³ skogsvirke i kommunen. Laster vi dette opp på vogntog, vil det si at det går 15 vogntog ut av skogene hver eneste arbeidsdag gjennom året. Førstehåndsverdien av dette er ca. 50 millioner kroner.

Eidskog har lange tradisjoner som videreforedler av trevirke, men i dag er det bare ett av de store sagbrukene igjen. Det videreforedler ca. 70 000 m³ grantømmer årlig.