Konsesjon, konsesjonsfrihet, deling, omdisponering, boplikt og driveplikt

Skal du overdra eller erverve en eiendom? Hvis det hviler konsesjonsplikt på eiendommen, må ny eier søke tillatelse til å overta eiendommen.

Konsesjon er tillatelse fra konsesjonsmyndighetene til å erverve en eiendom. En erverver er en som overtar eiendommen som ny eier. Et «erverv» er et fellesord for alle måter en kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave, skifte, osv. Måten eiendommen er ervervet på er uten betydning for konsesjonsplikten. 

​​Du kan lese mer om fradeling av eiendom her og her på Eidskog kommunes hjemmesider.