Aktuelt

Nytt kvistmottak på Magnormoen

Kvistmottaket på Repshus er stengt. Nytt mottak er opprettet på Magnormoen

SFO

Det er vedtatt 12 timer gratis SFO pr. uke for elever på 1. trinn fra 1.8.2022.

Varsel om oppstart for mindre endring av reguleringsplan Stranda

 

Vedtak av reguleringsplan Magnor MX-bane

   

Meldeplikt til brannvesenet i kommunen ved arrangementer/festivaler/konserter o.l

 

Frivillighetens dag 27. august

   Frivillighetens dag i Eidskog!

Badevannsprøver er tatt i flere sjøer i Eidskog denne uka

  I Brustadvika i Harstadsjøen på Vestmarka  var det ikke akseptabel badevannskvalitet ved testing av vannkvalitet  tirsdag 28. juni. Av de andre sjøene som ble testet var det ingen uakseptable verdier i badevannet. Nye tester tas i kommende uke - uke 27.

Høring - Utkast til Helse- og omsorgsplan Eidskog kommune

   

Sommeraktiviteter for alle i Eidskog

   - med ny tilhenger og sommervikarierende ungdom som aktivitetsledere reiser vi rundt i Eidskog i sommer

Melding om endring fra Eidskog legesenter

Fra 1. juni 2022 er Alexander Erofeev ikke lenger fastlege i Eidskog

Til toppen