Koronavaksine

Illustrasjonsbilde 

Alle over 18 år kan få oppfriskningsdose (dose 3) etter 20 uker.
Se egen informasjon om vaksine til barn og unge.

Timebestilling:

 •  helsenorge.no. Logg deg inn med bankID eller gå inn på helsenorge-appen 
  (de som for øyeblikket står uten fastlege pga. en ledig stilling, må ringe for timebestillinger. Det jobbes med å ansette ny fastlege på Legesenteret. Har du fastlege i annen kommune må du også ringe for timebestillinger)
 • Ring Eidskog legesenter, tlf. 62 83 37 50

Drop-in vaksinering:

Januar og februar: mandag, onsdag og fredag kl. 16.00 til 17.00.
Dette gjelder uavhengig om du skal ha dose 1,2 eller 3.

Oppfriskningsdose

Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset.

Oppfriskningsdosen kan gis når det er gått 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen (for de fleste dose 2).

Du finner tidspunktene for tidligere doser under «vaksiner» på helsenorge.no.

Vaksineringen foregår på Eidskog legesenter 
Boligvegen 43

2230 Skotterud

 

Vaksinering av barn og unge

Les mer om koronavaksinering til barn og unge hos FHI

Ungdom født 2003-2005

 • Alle som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
 • De som er fylt 18 år kan ta en oppfriskingsdose 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
   

Barn/ungdom født 2006-2009

 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere dersom de/barnet selv ønsker det, og en dose vil redusere den allerede lave risikoen for et mer alvorlig forløp.
 • Foresatte kan la sitt barn vaksinere med dose 2, 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte/barnet selv ønsker det.
   

Barn født 2010 til 2016, samt barn født i 2017 som har fylt 5 år
Vaksinasjon i denne aldersgruppen er mest aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine).
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker der foresatte ønsker dette (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det).

Det er egen barnedosering av koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer til aldergruppen 5-11 år. Denne kommer til kommunen i løpet av uke 4. Tidspunkt for denne vaksineringen kommer.

SAMTYKKE FRA FORESATTE
Barn og unge under 16 år kan få vaksinen dersom foreldrene samtykker til det.

Merk! Det kreves eget samtykke for hver dose.

Begge foresatte må samtykke for barn med felles foreldreansvar (begge må signere).
Ta med signert samtykkeskjema  til vaksinering. 

VAKSINERING

 • Benytt drop-in tilbudet eller bestill time, se egen informasjon
 • Vaksineringen foregår ved Eidskog legesenter

Koronasertifikat

For informasjon om koronasertifikat se helsenorge.no 

Du kan følge med på vaksinering i Eidskog og resten av landet på
Koronavaksinasjonsstatistikk - FHI
 

Mer informasjon om koronavaksine

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  
Kort informasjon om koronavaksiner:   Koronavaksine på 1-2-3 

Oversikt over vaksinering i innlandet
 

Trykk på lenken, godta vilkårene og trykk OK
lenke til oversikt 
 

 

 

 

Mer informasjon om vaksine på fhi.no: Informasjon om koronavaksine

Folkeavstemning om Innlandet fylke 2022 - Digitalt høringsmøte 3. februar

Barnehageplass i Eidskog kommune - Søknadsfrist 1. mars 2022

         

COS-P kurs Trygghetssirkelen for foreldre til barn 0-10 år

 

Oppstart av regulering – Magnor MX bane i Eidskog

 

Jegerprøvekurs 2022

 

Tilskudd til friluftsaktivitet 2022

Søknadsfrist  01.02.22

Høring om framtidig skolekretsgrense i Eidskog kommune

  «Det fremmes en egen sak om skolekretsgrenser og praksis rundt disse i løpet av høsten 2021» Jf. Kommunestyrevedtak 029/21 pkt 3. «To forslag til framtidig skolekretsgrense i Eidskog kommune sendes på høring i perioden 1.12.21 – 15.2.22» jf. Kommunestyrevedtak 056/21

Timebestilling til koronavaksine og influensavaksine på helsenorge.no

 

Endring ved bestilling av legetime og fornying av resepter ved Eidskog legesenter

 

Tilskudd til inkludering av barn og unge - utlysning for 2022

 

Til toppen